Bookmark and Share

Storspejdere (7.-9. klasse)

Mødetid
 
Storspejderne holder spejdermøde om tirsdagen fra kl. 19 - 21.00.
 
Storspejderne har deres eget patruljelokale, hvor de holder spejdermøder.
Hos storspejderne arbejder spejderne meget selvstændigt i patruljen, hvor de selv planlægger, hvad de skal lave på møderne.
 
Når vi har tropsmøde en gang om måneden, er både storspejdere og seniorer med. Her taler vi om, hvad der er sket på spejdermøderne, og hvad der skal ske på de næste par møder. Det er også på tropsmøderne, at vi aftaler mange fælles ting.
 
Storspejderne bliver også kaldt Troppen.
 
Hos storspejderne er det Mads, som er leder. Se her.
  Høngspejderne - Det Danske Spejderkorps - Møllevej 38A - 4270 Høng